ﺳﻪشنبه 06 تیر 1396
Menu

اگهی ثبت نام کاندیداهای هیئت مدیره هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی شهرستان ایلام

بدینوسیله به اطلاع کلیه کادر پزشکی مشمول ماده 4قانون سازمان نظام پزشکی میرساند:هفتمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی در تاریخ 30/4/96به طور همزمان در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

لذا متقاضیان ثبت نام در هیئت مدیره شهرستان ایلام میتوانند از تاریخ 4/3/96لغایت 11/3/96جهت دریافت فرم و ثبت نام به دبیرخانه هیات اجرایی انتخابات نظام پزشکی به آدرس:ایلام-میدان شهید کشوری-بلوار آزادی-ستاد دانشگاه علوم پزشکی-معاونت درمان-اداره نظارت بر درمان-دبیرخانه هیات اجرایی انتخابات نظام پزشکی مراجعه فرمایند.

 

هیئت اجرایی هفتمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی شهرستان ایلام