شماره: 4813392
1397/04/17
خرید تجهیزات و بهبود استاندارد مراکز خدمات جامع سلامت وخانه های بهداشت شهرستان دهلران
خرید تجهیزات و بهبود استاندارد مراکز خدمات جامع سلامت وخانه های بهداشت شهرستان دهلران

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهلران گفت: تجهیزات پزشکی و اداری مورد نیاز مراکز خدمات جامع سلامت وخانه های بهداشت شهرستان دهلران به مبلغ 5 میلیارد ریال توسط این شبکه خریداری شده است.

 

دکتر اسدالله مهاجر ادامه داد: خرید این تجهیزات در راستای تجهیز مطلوب و بهبود شرایط استاندارد مراکز خدمات سلامت جامع و خانه های بهداشت در سطح شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهلران انجام شده است.

 

 وی ابراز کرد: خریدهای انجام شده توسط شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهلران شامل یخچال، کولر گازی، میز قدسنج و ترازوی اطفال، میز و صندلی اداری، کمد و کتابخانه دارویی، رایانه، صندلی انتظار مراجعین، کپسول آتش نشانی، تلویزیون بوده است.

 

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهلران در ادامه ذکر اقلام مورد نیاز مراکز خدمات جامع سلامت و خانه های بهداشت شهرستان یادآور شد: همچنین این اقلام خریداری شده شامل تجهیزات آزمایشگاهی و دندانپزشکی شامل دستگاه اتوآنالایزر، اتوکلاو، هموگلوبین مترC1A ، تابوره، انکوباتور، الیزاواشر، سانتریفیوژ،TDSمتروPHمتر، سمپلر، یونیت دندانپزشکی، دستگاه جرم گیر، کابینت دندانپزشکی و رادیوگرفی دنداپزشکی بوده است.

حق انتشار محفوظ است ©