شماره: 4813413
1397/04/17
اجرای عملیات جونده کشی در سه مرحله جهت مبارزه با بیماری سالک در شهرستان دهلران
اجرای عملیات جونده کشی در سه مرحله جهت مبارزه با بیماری سالک در شهرستان دهلران

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهلران گفت: عملیات جونده کشی در سه مرحله جهت مبارزه با بیماری سالک در شهرستان دهلران توسط شبکه اجرا شده است.

 

دکتر اسدالله مهاجر در این رابطه عنوان کرد: در راستای اقدامات پیشگیرانه و کنترلی برنامه بیماری سالک در شهرستان دهلران، شبکه بهداشت و درمان این شهرستان در جهت مبارزه با جوندگان با انجام هماهنگی لازم را با سایر ادارات و ارگان ها انجام داده است.

 

وی ادامه داد: در این راستا  شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهلران اقدام به تهیه سم فسفر دوزنگ با استفاده از توان و ظرفیت بخش خصوصی و با نظارت کارشناسان مرکز بهداشت شهرستان و اجرای عملیات جونده کشی در سه مرحله از خردادماه نموده است.

حق انتشار محفوظ است ©