X

دانشگاه علوم پزشکی ایلام :: اخبار

حوزه ریاست درباره ما اخبار
تاریخ انتشار: پنجشنبه 28 فروردین 1399
جلسه کارگروه مراقبت و درمان کرونا در معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایلام برگزار شد

  جلسه کارگروه مراقبت و درمان کرونا در معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایلام برگزار شد

امتیاز: Article Rating
جلسه کارگروه مراقبت و درمان کرونا با حضور معاونت درمان,معاون بهداشت ,رییس اورژانس,رییس دانشکده پزشکی ,مدیر اموربیماریها و مراکز تشخیصی درمانی,فوکال پوینت بیماریهای عفونی ,مسؤل اداره بودجه,مدیر دفتر پرستاری دانشگاه، مدیر امور ازمایشگاهها سرپرست بیمارستان شهید مصطفی و کارشناسان ستادی تشکیل شد.
در این جلسه مباحث مربوط به سازوکارهای ایمنی پزشکان و پرسنل ,تهیه و بازتوزیع تجهیزات حفاظت فردی مناسب,نحوه از سرگیری فعالیت معمول بیمارستانها و روند پذیرش بیماران مختلف با حفظ ایمنی مراجعین همچنین چالشهای موجود مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
اشتراک گذاری
تصاویر
  • جلسه کارگروه مراقبت و درمان کرونا در معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایلام برگزار شد
ثبت امتیاز
ستاد مرکزی دانشگاه
  • آدرس : ایلام ،میدان شهید کشوری ،بلوار آزادی
  • کد پستی: 6931851147
  • شماره تماس : 08433334060
  • Email : info@medilam.ac.ir
پردیس دانشگاه
  • آدرس : ایلام، بانگنجاب، بلوار پژوهش،پردیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام
  • کد پستی: 6939177143
  • شماره تماس : 08432227134
  • Email: info@medilam.ac.ir